Lege oharra

Informazio legala

Atal honetan, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako erabiltzaileak ezagutu behar dituen webgune honetan sartzeko eta erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen da.

 • Titularra: ASOCIACION CLUSTER DE ALIMENTACION DE EUSKADI
 • CIF: G01456136
 • Egoitza soziala: LAIDA BIDEA EDIF. 214, 48170 ZAMUDIO-BIZKAIA
 • Posta elektroniko helbidea:  info@basquefoodcluster.com
 • Telefonoa: 944318870
 • Euskal Herriko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatutako inskripzio datuak AS/A/22119/2018 CNAE 9411 zenbakiarekin

Webgunera sartzeko baldintzak

Web orri hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar. Erabiltzaileak baldintza hauek irakurri beharko ditu webgune honetara sartzen den bakoitzean, etorkizunean alda daitezkeelako. Web-orri honen zenbait alderdi, beren espezialitateagatik, Lege Ohar hau ordezkatu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, beraz, horiek erabiltzen edo sartzen den Erabiltzaileak ere onartu beharko ditu.

Webgunearen eta edukien erabilera zuzena egiteko betebeharrak

Web honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEARENAK edo hirugarrenenak dira, eta Erabiltzaileak ez du haien gaineko eskubiderik eskuratzen Web hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak honako hauek alde batera utzi beharko ditu: a) Web honen edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, hirugarrenen eskura jartzea, jendaurrean komunikatzea, eraldatzea edo aldatzea, legean jasotako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) web honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatzea, bai eta jendaurrean jakinaraztea edo hirugarrenen eskura jartzea ere, horrek erreproduzitzea dakarrenean; c) Web hau osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea.

Webgune honetarako estekak bere webguneetatik sartu nahi dituen erabiltzaileak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) estekak home page-arekin soilik izango du lotura, eta ezin izango du inola ere erreproduzitu.
 2. b) Ezin izango da ezarri web-orria inguratzen duen edozein motatako framerik edo markorik, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo Web honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukerarik ematen duenik ere, Erabiltzaileengan zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko errore, nahasmen edo nahasmen bat sortzeko, konparazio edo imitazio desleiala egiteko, EUSKADIKO ELIKADURAREN ELKARTE KLUSTERRAREN izen ona, marka eta ospea aprobetxatzeko edo Legeak debekatzen duen beste edozein modutan egiteko.
 3. c)  lotura egiten duen orrialdetik ezin izango da erakundearen edo produktu eta zerbitzuen kalitatearen inguruko adierazpen faltsu edo zehaztugaberik egin.
 4. d) Igorleak ezingo du erabili entitatearen marka edo beste zeinu bereizgarririk  bere webgunearen barruan, legeak baimendutako edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
 5. e) Estekak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezingo du eduki ez-zilegi, kaltegarri, moralaren eta ohitura onen aurkakoak, EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAREN ideia faltsua sortzen dutenak edo sor dezaketenak. Igorlearen ideiak, adierazpenak edo ekintzak onartzen edo onartzen ditu Erakundeak egiten duen jarduerari dagokionez desegokiak direnak, esteka ezartzen den Web orriaren edukia eta gai orokorra kontuan hartuta.

Erabiltzaileen erantzukizuna

EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAk ez du kontrolatuko web honetan programa maltzurrik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela. Erabiltzailearen erantzukizuna da, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horrenbestez, webgunearen jabea ez da Webgune honetara sartzean ekipo informatikoetan eragindako kalteen erantzule. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzulea izango, baldin eta kalte horien jatorria webgune honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsak edo deskonexioak badira.

Web orriko eduki guztiak, hau da, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki guztiak, bai eta horien diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, izen komertzialak edo beste zeinu bereizgarri batzuk ere, EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAren edo hirugarrenen titulartasunpekoak dira esklusiboki, eta jabetza industrialari eta intelektualari buruzko legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Webguneko edukietara sartzeak ez die horien gaineko eskubiderik edo jabetzarik ematen.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatutako edozein ustiapen-, erreprodukzio-, banaketa-, aldaketa-, komunikazio publiko, lagapen- edo eraldaketa-mota edo webgunean jasotako informazioa edo elementuak hedatzeko beste edozein modu, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitarteko erabiliz. Web orri honen edukia erabiltzailearen terminalera deskargatu ahal izango da, baldin eta erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik gabe.

Aipatutako eskubideetako edozein urratuz gero, baldintza hauek eta/edo jabetza industrialari eta intelektualari buruzko legeak urra daitezke. EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAk beretzat gordetzen du webgune honetako jabetza intelektual eta/edo industrialeko eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintzak gauzatzeko aukera.

Entitatearen erantzukizunak

Webgune honek Erabiltzaileari Interneteko beste orrietara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAk beretzat gordetzen du webgune honetako jabetza intelektual eta/edo industrialeko eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintzak gauzatzeko aukera. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen esteka bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi esteka hori kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du erantzukizunik bere gain hartzen horien kalitaterik ezak, deseguneratzeak, erabilgarritasunik ezak, akatsek, erabilgarritasunik ezak edo legez kontrakoak izateak eragindako kalteengatik, eta ez du erantzukizunik izango egindako adierazpenengatik edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuengatik, salbu eta zerbitzu horiek ematearen erantzule zuzena denean.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, Legearen, Lege Ohar honen eta aplikagarriak izan daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideen arabera. Erabiltzaileak EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTER ELKARTEAren aurrean eta hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte edo galeraren aurrean.

Aplikatu beharreko legeria

Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guzti-guztietan.

Webgune honetako zerbitzu-eskaintzak, eta erabilera-baldintza hauek, Espainiako Legeak arautzen ditu.